top of page

APS Coaching Group

Public·14 members
วรวุฒิ จันทร์โน
วรวุฒิ จันทร์โน

Relax Sözünün Mənası və İstifadəsi: Boşaltmaq, Yumşaltmaq, Yüngülləmək


Relax sözünün mənası nədir?
Relaxasiya, stresin bədən və zehnin üzərindəki təsirlərini azaltmaq üçün istifadə edilən bir prosesdir. Relaxasiya yalnız sakitliyin və ya hobbilərin zövqünü almaq deyil, həmçinin sağlamlığınız və keyfiyyətli həyatınız üçün vacibdir. Relaxasiya üsulları ilə günlük streslərlə başa çıxa bilərsiniz. Və bu üsullar uzunmüddətli stres və ya müxtəlif sağlamlıq problemləri ilə bağlı streslərlə də kömək edir, məsələn, ürək xəstəlikləri və ağrılar.
relax sözünün mənasıRelaxasiya üsulları nələrdir?
Relaxasiya üsulları, bədən və zehnin sakitləşməsi və rahatlığı üçün müxtəlif metodlar və praktikalar təklif edir. Bu üsulların hər biri fərqli faydalar və təcrübələr yaradır. Aşağıdakı relaxasiya üsullarından birini seçin və öyrənin:


Nəfəs fokus
Nəfəs fokus, dərin və sakin nəfəs almaq yolu ilə bədən və zehni sakitləşdirmək üçün istifadə edilir. Bu üsul, stres hormonlarının azalmasına, qan təzyiqinin düşməsinə və bütün bədənin rahatlamasına kömək edir. Nəfəs fokusunu öyrənmək üçün aşağıdakı addımları izləyin:


  • Bir yer seçin, harada rahat və sakit olacaqsınız. Otura bilir, ya da uzana bilirsiniz. Gözlərinizi bağlayın və ya yumun.  • Bir ildiz nöqtəsi seçin, harada növbəti nöfuzunuzu hiss edirsiniz. Bu ola bilir burun, dodaq, boğaz, sinif, göğüs və ya qarnınız.  • Növbəti nöfuzunuzu ildiz nöqtәnizdәn keçmәk üçün tәsәvvür edin. Nәfәsinizi dәrin vә sakin alın. Nәfәsinizi bir neçә saniyә saxlayın.  • Nәfәsinizi yavaş-yavaş burundan çıxarın. Nәfәsinizi tamamilә boşaltmağa çalışın.  • Bu prosesi 5-10 dәqiqә davam etdirin. NәfәsinizƏ diqqƏt yetirin vƏ başqa heç nƏ düşünmәyin.BƏdƏn skanı
BƏdƏn skanı, bƏdƏnin müxtƏlif hissƏlƏrini gƏrginlƏşdirib buraxmaq yolu ilƏ bƏdƏndƏki gƏrginlik vƏ ağrını azaltmaq üçün istifadƏ edilir. Bu üsul, bƏdƏnin rahatlığını artırır, kasların gevşƏmƏsinƏ kömƏk edir vƏ bƏdƏn ilƏ zehnin arasındaki ƏlaqƏni güclündürür. BƏdƏn skanını öyrƏnmƏk üçün aşağıdakı addımları izlƏyin:


  • Bir yer seçin, harada rahat vë sakit olacaqsınız. Uzanın vë gözlërinizi bağlayın.  • Bëdëninizin ayaqlarından başlayaraq hër bir hissësinë diqqët yetirin. Ayaqlarınızı gërginlëşdirin, bir neçë saniyë saxlayın, sonra buraxın.  • Bu prosesi bëdëninizin digër hissëlëri üçün tëkrarlayın: baldırlar, dizlër, basqılar, qarn, göğüslër, boyn, qollar, ellers vë baş.  • Hër bir hissëniz gërginlëşdirib buraxarkën bëdëninizdëki fərqləri hiss edin. Gərginlik və ya ağrı olan yerlərə xüsusi diqqət yetirin.  • Bütün bədəninizi skan etdikdən sonra, bədəninizi tamamilə rahat hiss etməyə çalışın. Bu vəziyyətdə 5-10 dəqiqə qalın.Təlimli təsəvvür